Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Let's Learn By Playing

Το εγχειρίδιο "Let's Learn By Playing. Teacher's Manual" συνοψίζει με ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο το αποτέλεσμα των εργασιών του διακρατικού προγράμματος Grundtvig. Το ΚΠΕ Φιλίππων συμμετείχε στην ομάδα εργασίας κατά τα έτη 2009-2011.
Ουσιαστικά έχετε στα χέρια σας έναν οδηγό βιωματικής-διαδραστικής προσέγγισης της μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Θα τον βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://teachermanual.blogspot.gr/